C# ile Yüklenen Dosyayı Byte Array Yapmak

C# ile Yüklenen Dosya Byte Array'e Nasıl Çevirilir?

 

C# ile kodlama yapan herkes dosya yükleme işlemleri yapmıştır. Dosya yükleme işlemleri yaparken de her zaman birden fazla varyasyon gerçekleştiririz. İşte bu yazıda yüklenen dosyanın nasıl byte[] haline çevrileceğine bakacağız.

Öncelikle hangi platform üzerinden yükleme işlemi yapılacaksa o platforma özel yükleme kodları yazılmalıdır. Bu yazıda sadece dosya yüklemek için gönderildikten sonraki back-end kodları mevcuttur.

Hemen işlemi yapacak olan metodumuza bakacak olursak şu şekilde olacaktır;

 

public static byte[] ReadFully(Stream input)
        {
            byte[] buffer = new byte[16 * 1024];
            using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
            {
                int read;
                while ((read = input.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
                {
                    ms.Write(buffer, 0, read);
                }
                return ms.ToArray();
            }
        }

 

Bu metod parametre olarak Stream kabul etmektedir. Yani yüklenecek olan dosyayı ifade etmektedir.  Dosyayı yüklerken oluşabilecek örnek senaryoyu da şu şekilde kodlama yaparak anlatabiliriz;

 

HttpPostedFile uploadFile = HttpContext.Current.Request.Files["file"];
byte[] DOSYA = ReadFully(uploadFile.InputStream);

 

Böylece yüklenen dosyayı byte[] haline çevirmiş oluruz. Bundan sonra yapacağımız işlemler sizin ihtiyacınıza kalmış olacaktır.

 Herkese iyi çalışmalar dileriz.

Would you like to have an interview?

We help you with your business's most critical issues and opportunities. How about getting permanent change and results together?