Tulpar Yazılım ve Danışmanlık - Loading
İşletmenize özel çözüme mi ihtiyacınız var? Hemen iletişime geçin : 0850 305 07 36
E-Arşiv Fatura Ocak 2020'de Zorunlu

Beklenen VUK Genel Tebliği bugün resmi gazetede yayımlandı. Tebliğle hali hazırdaki e-Fatura mükelleflerine 1/1/2020 itibarıyla e-Arşiv Fatura’ya geçme zorunluluğu geldi. 25 milyon TL ve üzeri cirosu bulunan e-Fatura mükellefleri için e-İrsaliye’ye zorunlu geçiş tarihi ise 1/7/2020 olarak belirlendi.

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra no.lu e-Defter Genel Tebliği İle e-Defter uygulamasında, 509 Sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve diğer belgelere ilişkin düzenlemelerde bazı değişiklikler yapıldı.

Uygulamalar bazında önemli detaylar şöyle:

e-DEFTER

e-FATURA

Mükellef gruplarına göre e-Fatura uygulamasına geçiş zorunlulukları ve başlangıçları aşağıdaki gibidir:

Mükellef GrubuZorunluluk Başlangıcı 
5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatını 2018 ve 2019’da sağlayanlar01.07.2020
2020 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerTakip eden hesap döneminin yedinci ayının başından itibaren

 

 

ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan bayilik lisansı alan mükellefler ( Benzin istasyonları)01.07.2020
ÖTV III sayılı liste kapsamındaki malları imal inşaa ve ithal edeneler. (Meyve suları, gazlı içecek, alkol ve tütün ürünleri)01.07.2020
Elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler01.07.2020
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar01.01.2020
e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ların e-Fatura olarak düzenlenmesi01.07.2020

e-ARŞİV FATURA

Mükellef gruplarına göre e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu ve başlangıçları aşağıdaki gibidir:

Mükellef GrubuZorunluluk Başlangıcı 
454 no.lu VUK Genel Tebliğle e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunanlar (10 Milyon Ciro ve Tebliğde belirtilen sektörler) ile19 Ekim 2019 tarihinden önce isteğe bağlı uygulamaya dahil olmuş olanlar 01.01.2020
509 No.lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilenler ( 5 Milyon Ciro ile Tebliğde belirtilen sektörler) ile  19 Ekim 2019 tarihinden sonra e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı girenler 01.07.2020
Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet ortamında ilan yayınlayanlar, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları01.01.2020
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturalardan; Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil 30 bin TL ve üzerindeki faturalar ile vergi mükelleflerine düzenlenen vergiler dahil 5 bin ve üzeri faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi01.01.2020 (Bu e-arşiv faturalar GİB tarafından sunulacak e-Belge Portalı üzerinden düzenlenecektir, Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca değerlendirilecektir.)

e-İRSALİYE

Mükellef gruplarına göre e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu ve başlangıçları aşağıdaki gibidir:

Mükellef GrubuZorunluluk Başlangıcı 
ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan bayilik lisansı alan mükellefler (Benzin istasyonları) 01.07.2020
ÖTV III sayılı liste kapsamındaki malları imal inşaa ve ithal edeneler, ana bayi/ distribütör pazarlanmasını gerçekleştiren mükellefler, (Meyve suları, gazlı içecek, alkol ve tütün ürünleri)01.07.2020
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler01.07.2020
4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler01.07.2020
e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler01.07.2020
Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar01.07.2020
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler01.07.2020
5957 sayılı Sebze Ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar 01.01.2020

e-SERBEST MESLEK MAKBUZU

e-MÜSTAHSİL MAKBUZU 

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Ayrıca;

e-BİLET 

Kara ve Deniz Yolu ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler kapsamında Elektronik Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

Sinema İşletmelerinin Elektronik Bilet ve Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu        

Elektronik belgeler arttı

Bu Tebliğle elektronik belge olarak düzenlenebilmesi imkânı getirilen yeni belgeler bulunuyor. Ancak zorunlu değil. Mükellefler isteğe bağlı dahil olabilirler. Bununla birlikte Başkanlık zorunluluk getirebilir:

Görüşme yapmak ister misiniz?

Konusunda uzman kişiyle görüşün

İşletmenizin en kritik sorunları ve fırsatları konusunda yardımcı oluyoruz. Birlikte kalıcı değişim ve sonuçlar almaya ne dersiniz?